AKTUALITY

22.9.2014

Žádáme všechny, kterí zasílají platby nájmu na účet č. 8885710267/0100 o provedení změny čísla účtu na 2900474892/2010. Ostatní ponechte beze změny.

21.10.2015

Nová vyhláška č. 269/2015 Sb. rozúčtování nákladů na teplo a teplo vodu platná od 1.1.2016

5.9.2016

Přepočet nákladů na teplo dle nové vyhlášky(50/50,60/40,70/30) - vybraný dům.

16.12.2022

OD 1.1.2023 dochází ke zdražení tepla z centrální kotelny o 54 % a vodné zdražuje o 12%. U vlastních kotelen je nárst cen tepla individuální vtšinou jde o skokové(cca 170%) zdražení po ukonení fixace.

TOPlist

PPAS a.s.

Nabídka

Hlavní služby, které poskytujeme :

V oblasti ekonomické :
 • vybírání nájmů,úhrad spojené s užíváním bytu a úhrada za poskytované služby
 • vedení podvojného účetnictví pro každý dům(SVJ) samostatně
 • rozdělování vybraných finací a rozesílání plateb dodavatelům služeb
 • vyřizování pojistných událostí v případě pojištění přes naše družstvo
 • daňové a statistické povinnosti spravovaných subjektů
 • roční vyúčtování služeb na jednotlivé byty
 • V oblasti technické :
 • sjednávání a uzavírání smluv s dodavateli služeb a kontrolu jejich plnění
 • zajišťování pravidelných revizí a prohlídek dle platných norem a zákonů

  V oblasti legislativní a organizační :
 • zastupování samostatných subjektů v jednání s vnějšími partnery
 • zajišťování korespondence samostatných subjektů
 • vedení dokumentace spojené se správou
 • odborné porady k problematice bydlení
 • vedení mzdové agendy pro zaměstnance SVJ
 • vyhotovení smluv o dílo s členy společenství na drobné práce pro SVJ
 • vedení přehledu o dlužnících, včetně zasílání upomínek potřebných při následném vymáhání pohledávek

 • a další vedlejší služby spojené se správou a údržbou bytového domu a to vše za 150,-Kč měsíčně bez DPH

  Neúčtujeme žádné další skryté poplatky za nadstandardní a ve smlouvě neuvedené služby.

  Jakožto dobrovolný člen Svazu českých a moravských bytových družstev můžeme našim klientům nabídnout cenově bezkonkurenční majetkové pojištění jejich domů proti všem rizikům včetně pojištění odpovědnosti z provozu domu a domácností u pojišťovny Kooperativa. Na ročním pojistném tak můžete ušetřit až 30 - 50 % nákladů dle velikosti domu.

  Volba uložení finančních prostředku je čistě na SVJ větší komfort zajišťuje účet správce, vlastní účet SVJ je méně pohodlný pro výbor, který si úhrady faktur pak zajišťuje sám.