AKTUALITY

22.9.2014

Žádáme všechny, kterí zasílají platby nájmu na účet č. 8885710267/0100 o provedení změny čísla účtu na 2900474892/2010. Ostatní ponechte beze změny.

21.10.2015

Nová vyhláška č. 269/2015 Sb. rozúčtování nákladů na teplo a teplo vodu platná od 1.1.2016

5.9.2016

Přepočet nákladů na teplo dle nové vyhlášky(50/50,60/40,70/30) - vybraný dům.

16.12.2022

OD 1.1.2023 dochází ke zdražení tepla z centrální kotelny o 54 % a vodné zdražuje o 12%. U vlastních kotelen je nárůst cen tepla individuální většinou jde o skokové(cca 170%) zdražení po ukončení fixace.

TOPlist

PPAS a.s.

Praktické informace k vyúčtování

- vyúčtování se provádí jednou za rok, zpravidla k 31.12.(zúčtovací období)
- vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období tzn. do 30.4.
- splatnost(přeplatků-nedoplatků) je do osmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období tzn. do 31.8.
- reklamaci je možno uplatnit do 30 dnů po obdržení vyúčtování
- lhůty jsou dány předpisem č. 67/2013 Sb.

Naše družstvo, pokud jsou známy všechny odečty tepla,SV a TUV v domě, provádí vyúčtování ještě před termínem 30.4. z toho se dále odvíjejí lhůty jak pro reklamace tak pro splatnost (přeplatků/nedoplatků) veškeré lhůty jsou uvedeny v zaslaném vyúčtování, které je vždy předáno předsedovi SVJ, který je následně předá vlastníkům v domě.

Reklamaci je vždy nutné podat písemně a zaslat na adresu našeho družstva nebo prostřednictvím členů výborů Společenství vlastníků.

Po uplynutí reklamační lhůty jsou přeplatky z vyúčtování vráceny buď poštovní složenkou (automaticky) nebo zasláním na účet, který je třeba nahlásit písemně ještě před odesíláním peněz(nejlépe v měsíci únor-březen).
Složenkou lze peníze vyzvednout ve lhůtě na ní uvedené a na kterékoli poště v ČR. Po propadnutí složenky se přeplatek znovu nezasílá, je třeba si předem telefonicky domluvit jeho vyzvednutí na pokladně družstva - vzít sebou nevyzvednutou složenku.

Vzor vyúčtování

Informace k převodu bytu mezi vlastníky

Pokud prodáváte nebo kupujete byt, je vždy povinností nového vlastníka tuto změnu ohlásit Společenství vlastníků jednotek(výboru společenství), §1177 zákon č.89/2012 Sb.

Nahlášení změny je i v zájmu prodávajícího z důvodu vyúčtování záloh za jednotlivé služby především tepla,SV,TUV. Pokud nejsou ohlášeny změny a provedeny meziodečty služeb v prodávaném bytě, je postupováno dle vyhlášky č.269/2015 Sb., to má pak za následek ve většině případů nedoplatek z vyúčtování, který pak musí bývalý vlastník zpětně zaplatit.

Doporučujeme proto v takovém případě co nejdříve nahlásit změny ve vlastnictví k bytu u našeho družstva, kde vyřídíme vše potřebné. Vhodné je, pokud přijdou prodávající s kupujícím společně.

Odvoz komunálního odpadu

Od 1.1.2021 dochází ke zmněn způsobu úhrad za svoz komunálního odpadu v Mariánských Lázních.

Od 1.7.2008 sváží odpad T.D.S. Mariánské Lázně

Termíny svozu :
Pondělí - Sídliště VORA (Za tratí, Podhorská, Dyleňská)
Úterý   - Sídliště Panská Pole (Janáčkova, Mánesova, Libušina, Husova, Na třešňovce, Na výsluní, Stavbařů)
           - ulice Nákladní, Dřevěná Bezejmenná, Družstevní
Středa - Úšovice (Hroznatova, Tepelská, Kubelíkova, Americká, Skalníkova, Česká, 17.listopadu)

Svoz je vždy 1 x týdně.

Každý vchod bude mít číslem popisným označen svůj kontejner, který je možno si zamykat, je však důležité, aby v den svozu(ráno nebo den před) byl otevřen !!!!. (Označení bude platné od září/říjen 2008).

Kontejnerů na tříděný odpad přibylo.
Svoz tohoto odpadu je následující :
Každý týden 2x.
Plast : Pondělí a Čtvrtek
Papír : Úterý a Pátek
Sklo : 1 x za 14 dní zatím není rozhodnuto - doplníme až budeme vědět.

Snažte se třídit, komu nebude stačit kontejner, bude si muset objednat kontejner navíc samozřejmě za úhradu.
Mapky s umístěním kontejnerů a počet pro jednotlivé vchody bude k dispozici zástupcům SVJ na SBD Život.

Mapka - sídliště VORA -- kontejnery se vyváží ve čtvrtek
Mapka - sídliště Panská pole -- kontejnery se vyváží v úterý
Mapka - sídliště Úšovice -- kontejnery se vyváží ve středu
Mapka - střed města

U map najetím myši na stanoviště zjistíte počet kontejnerů velikost a vchody ke kterým patří.

Ceny za svoz komunálního odpadu :
Velikost
kontejneru
četnost
svozu
Cena za měsíc
(bez DPH)
120 litrů1 x týdně144,25 Kč
240 litrů1 x týdně288,58 Kč
660 litrů1 x týdně771,75 Kč
1100 litrů1 x týdně1127,50 Kč

Sazba DPH 15%

(ceny platné k 1.7.2014)